(1) Yip,Carissa - Du Toit,Stephanie (1588) [C50]
(10), 17.11.2012
[CarissaY]1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 h6 5.0-0
[5.Nxd4 Nf6 (5...Bc5 ) 6.Nxc6 ]

5...Bc5 6.c3 d3 7.Qxd3
[7.Qb3 Qe7 ]

7...Nge7 8.Bf4 0-0 9.Nbd2 d6 10.Nb3 Bb6 11.Qd2 Bg4
[11...Be6 12.Bxe6 fxe6 13.Bxh6 gxh6 14.Qxh6 Qe8 ]

12.Nbd4 Nxd4 13.Nxd4 Ng6 14.Be3
[14.Bxh6 gxh6 15.Qxh6 Qf6 ]

14...Qf6 15.f3 Bd7 16.a4 Ne5 17.Bd5 c6 18.Bb3 Rfe8 19.a5
[19.Ne2 Qg5 ]

19...Bc7 20.f4 Ng4 21.e5 Qh4 22.Nf3 Qe7 23.Bd4 Be6 24.Bxe6 Qxe6 25.h3
[25.f5 Qxf5 26.h3 ]

25...dxe5 26.hxg4 exd4 27.f5 Qe3+ 28.Qxe3 dxe3 29.Rfe1 Rad8 30.Re2 Re4 31.Nd4 Rde8 32.Kf1 Rxg4 33.b4 Rf4+ 34.Kg1 Be5 35.Rd1 Bxd4 36.cxd4 Rxf5 37.Rd3 Rd5 38.Kf1 Red8 39.Rexe3 Rxd4 40.Re8+ Rxe8 41.Rxd4 Re7 42.Kf2 f5 43.Rf4 Re4 44.Rxf5 Rxb4 45.Kf3 Rb5 46.Rxb5 cxb5 47.Ke4 Kf7 48.g3 b4 49.Kd4 b3 50.Kc3 Ke6 51.Kxb3 Kd6 52.Kc4 h5 53.Kd4 g5 54.Ke4 h4 55.gxh4 gxh4 56.Kf4 b5 57.axb6 axb6 58.Kg4 b5 59.Kxh4 b4 60.Kg4 b3 61.Kf3 b2 62.Ke2 b1Q 0-1